Generalforsamling 28. april 2019 kl. 10.00

Medlemmerne af GNAVERHAVENS GRUNDEJERFORENING indkaldes hermed til GENERALFORSAMLING
Søndag den 28. april 2019 kl. 10.00 på Oldfruen, Marielyst Strandvej 25 A (1. sal) 4873 Væggerløse

Der serveres morgenbrød, kaffe og the. Af hensyn til den praktiske planlægning, så bedes I venligst tilmelde jer generalforsamlingen.
Tilmelding med angivelse af ejendommens adresse i Gnaverhaven samt antal deltagere bedes venligst fremsendt pr. mail til formand@gnaverhaven.net senest den 20. april 2019.

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere
 2. Bestyrelsens beretning v/Formand Marianne Aundal
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab for 2018 til godkendelse v/Esben Andersen
 4. Indkomne forslag – se nedenfor
 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget for indeværende år samt foreløbigt budget for år 2020
 6. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår kr. 1000 for medlemmer som er tilsluttet fællesantenne samt kr. 325 for øvrige medlemmer.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer samt 1 suppleant
  På valg er:

  1. Bestyrelsesmedlem/Formand Marianne Aundal – ønsker ikke genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem/Webmaster Helene Wulff Andersen – ønsker ikke genvalg
  3. Suppleant Lone Thelke – ønsker genvalg

   Da formand og webmaster ikke ønsker genvalg, så hører vi gerne, hvorvidt der er nogle i grundejerforeningen som ønsker at stille op til bestyrelsen. I givet fald, send gerne mail til formand@gnaverhaven.net

 8.  Valg af revisor og suppleant
  1. På valg er A C Revision – ønsker genvalg
  2. Suppleant – nyvalg
 9. Eventuelt

Vel mødt
Hilsen Bestyrelsen

Forslag
Forslag fra bestyrelsen:

Vi har i bestyrelsen diskuteret, hvorvidt fællesantennen i fremtiden har sin berettigelse.  Vi vil derfor gerne høre, hvorvidt generalforsamlingen ønsker, at bestyrelsen skal undersøge muligheden for, på sigt at få fællesantennen nedlagt.

Forslag fra medlemmerne:

Pia Degn, Bæverstien 24:

 •  Opsætning af hulspejl ved udkørsel fra Bæverstien til Gnaverhaven.

Helle og Per Hansen, Kaninstien 44:

 • Opsætning af 30 km skilt ved indkørslen ved Aldi, på samme måde som mod Laksenborg Camping.
 • Sommerhuse der udlejes gennem udlejningsbureau, skal som minimum have en skraldespand på 440 l eller hvis mindre størrelse så ugentlig tømning. Så vi måske kan undgå de overfyldte skraldespande.
 • Var det muligt at kunne få vedtaget, at bestyrelsen havde en mulighed for at kunne få beskåret beplantning ud mod fællesarealerne for ejers regning, hvis ejer efter evt. 3 henvendelser fra bestyrelsen intet har gjort.

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Ordinær Generalforsamling – Marielyst Vandværk

Afholdes på Højskolen Marielyst, Bøtøvej 2, lørdag den 7. juli 2018 kl. 10.00.
Find dagsordenen her

 

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Fællesantenne

Kære grundejere

Som nævnt på generalforsamlingen, så er der mulighed for at framelde sig til fællesantennen pr. 01.01.2019

Husk, at sidste frist for at framelde sig pr. denne dato er den 15.06.2018. Dem der ikke længere ønsker at modtage TV signal fra fællesantennen bedes inden denne frist fremsende mail – med angivelse af ejendommens adresse til formand@gnaverhaven.net

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Postkasser

Kære grundejere
Vi har fået en henvendelse vedr. vores postkassestativer. Det drejer sig om postkasser som ikke bliver brugt, postkasser som står åbne, postkasser som er overfyldt med reklamer. Det er ikke tilfredsstillende for de grundejere som bor op til vores postkassestativer – og for os andre for den sags skyld.
Derfor vil jeg gerne bede jer, som ikke anvender jeres postkasser om at få dem fjernet – alternative sørge for, at de bliver tømt jævnligt – og evt. et “nej tak til reklamer”.
Det kan være en tidligere ejer af jeres sommerhus, som har en gammel postkasse hængende. Så tjek lige stativet ved jeres vej. De postkasser som er opsat uden husnummer vil på sigt blive fjernet.
MVH Bestyrelsen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 29. april 2018 kl. 10.00

Søndag den 29. april 2018 kl. 10.00 på Restaurant Sømærket,
Marielyst Strandvej 54A, 4873 Væggerløse

Der serveres morgenbrød, kaffe og the. Af hensyn til den praktiske planlægning, så bedes I venligst tilmelde jer generalforsamlingen. Tilmelding med angivelse af ejendommens adresse i Gnaverhaven samt antal deltagere bedes venligst fremsendt pr. mail til formand@gnaverhaven.net senest den 20. april 2018.

Bilag:

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Generalforsamling 2018

GENERALFORSAMLING:
Som tidligere nævnt er dato for generalforsamlingen fastsat til søndag den 29. april kl. 10.00 Sømærket, Marielyst Strandvej 54. Endelig indkaldelse med dagsorden fremsendes senere.
FORSLAG SOM ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST DEN 5. MARTS.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Nabohjælp

Som mange sikkert har set, er der ved indkørslen til Gnaverhave kommet et Nabohjælpsskilt op. Det betyder, at vi har tilmeldt Gnaverhaven til denne ordning.

For at ordningen bliver så effektiv som muligt kræver det, at så mange af jer tilmelder sig som muligt. Se hvordan du opretter dig her

Du kan også læse mere om Nabohjælp’s hjemmeside her

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

HUSK: Tilmelding til fibernet – senest 31. december 2017

En stor del af samtlige grundejere har nu tilmeldt sig Fibernet. Hvis du ikke har tilmeldt dit sommerhus endnu kan du stadig nå det. Den 31. december 2017 er sidste chance for at tilmelde sig og få installeret fibernet til den meget favorable pris: 1194 kr.!
Se hvordan du tilmelder dig i nedenstående indlæg.

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Tilmelding til fibernet – senest 31. december 2017

Kære Grundejere

På baggrund af den brugerundersøgelse, som er blevet foretaget blandt Gnaverhavens grundejere, har bestyrelsen som tidligere nævnt, med hjælp fra en arbejdsgruppe bestående af Martin Løbel, Leo Andersen og undertegnede arbejdet videre. Der er et behov for at få den elektroniske infrastruktur forbedret.

Ved at få etableret fibernet i Gnaverhaven åbnes der op for flere tidssvarende muligheder både inden for internet, telefoni og TV.

Det er lykkedes arbejdsgruppen, at få forhandlet en rigtig god aftale med Fibia på plads, som går på følgende:

·         Minimum 40% af grundejerne skal tilmelde sig nu eller senest den 31. december 2017
·         Pris per grundejer: 199,- pr. måned (bindingsperiode: 6 måneder)
·         Hastighed: 100/100 Mbit
·         Der etableres internet-forbindelse via fiber ind til sommerhuset og der sættes gratis en router op i sommerhuset.

Du/I kan tilmelde dig på via dette link til Fibias tilmeldingssite for Gnaverhaven.

Orienter meget gerne Grundejerforeningen via dette link, så vi ved hvor stor tilslutningen er – også hvis du ikke ønsker at tilmelde dig. Hvis der er flere ejere af sommerhuset og dermed flere modtagere af denne mail skal I kun tilmelde adressen én gang!

Yderligere information kan findes her i Spørgsmål & Svar dokumentet her på hjemmesiden.

Vi ser frem til at denne forbedring bliver mulig.

Mvh
Niels Agner Jensen

Udgivet i Ikke kategoriseret | Skriv en kommentar

Resultat af brugerundersøgelse samt Tilbud om Fibernet

Resultat af brugerundersøgelse  – TV og Internet samt Tilbud om fibernet – tilmeld dig senest 31. december 2017

Baggrund:

Foranlediget af kritiske tilkendegivelser omkring kvaliteten af de TV-signaler, som grundejerforeningens antenneanlæg kan levere, samt debatten om internet på den seneste generalforsamling, har bestyrelsen i samarbejde med et par udvalgte grundejere i oktober-november måned gennemført en spørgeskema-undersøgelse.

Høj svarprocent:

142 ud af foreningens 192 matrikler har svaret, hvilket svarer til, at 74% har tilkendegivet deres holdning. Dette er en meget tilfredsstillende svarprocent, som giver os et repræsentativt indtryk af medlemmernes meninger. Svarene repræsenterer 131 bebyggede matrikler og 11 ubebyggede matrikler. Mange tak for den store tilslutning.

Konklusion:

Ud fra undersøgelsen kan vi i hovedtræk konkludere følgende:

TV:

 • 122 grundejere har oplyst, at de er tilsluttet grundejerforeningens tv-anlæg. Undersøgelsen viser tydeligt, at en meget stor del af sommerhusejerne er tilfredse med vores tv-løsning, som opfylder deres behov (billig og fint udvalg af kanaler). Samtidigt oplever 83 eller næsten 70 % af de tilsluttede huse dog problemer med signalkvaliteten.
 • Ud fra svarene vil bestyrelsen undersøge, om det er muligt, at identificere om der er tale om specielle område i Gnaverhaven som har problemerne eller det er et generelt problem forekommende jævnt fordelt over området.
 • Næste skridt:
  • Bestyrelsen i gangsætter samtidig en undersøgelse af, hvad det vil koste, at få identificeret eventuelle fejl og udbedret vores tv-anlæg, hvilket kan betyde store omkostninger.
  • Bestyrelsen vil på generalforsamlingen i 2018 redegøre for mulighederne for at forbedre vores tv-løsning og de økonomiske konsekvenser af de enkelte muligheder.

Internet:

 • 123 grundejere, svarende til 94% af svarene har oplyst, at de bruger internet, når de er i sommerhuset. Der er således kun 8 huse (ud af de 142 svar), som ikke bruger internet. Få bruger en ADSL løsning, mange bruger en 3G/4G løsning, men rigtig mange af sommerhusejerne efterspørger bedre internet og vil gerne have en alternativ løsning.

Løsningsmodeller og tilbud:

 • Bestyrelsen har kontaktet Lollandsnet og Ftvnet (som kan levere fast trådløst internet) og Fibia (som leverer internet via fiber), hvoraf sidstnævnte er klart det billigste og dem som kan levere den højeste hastighed og som tilbyder telefoni og TV som tillægsydelser. Mht. de trådløse løsninger er vi blevet informeret om, at der kan være problemer med fast trådløst internet pga. de mange træer vi har i området.
 • Bestyrelsen har derfor indgået en aftale med Fibia, som gør det muligt for hvert sommerhus at tilmelde sig omkostningsfrit, hvis de ønsker det.
 • Aftalen forpligter ikke foreningen økonomisk (bortset fra en mindre udgift til strøm) og er ikke forbundet med etableringsomkostninger for hverken forening eller grundejere som tilmelder sig ordningen.
 • Hver enkelt grundejer som ønsker det, kan for en fast pris på 199 kr. pr. måned få en 100/100 Mbit internetforbindelse – bindingsperioden er blot 6 måneder – svarende til en investering på 1.194 kr. for at få lagt fibernettet helt ind til dit sommerhus, få en router installeret og have internetadgang i 6 mdr.
 • Projektet bliver dog kun en realitet hvis mindst 40% af grundejerne inden den 3. januar 2018 giver bindende positivt tilsagn om tilslutning.
 • Efter 31. december 2017 bortfalder tilbuddet og det er højst usikkert om et tilsvarende tilbud vil kunne stables på benene igen. Det skal også bemærkes at – såfremt projektet realiseres – vil der for dem som måtte ønske tilslutning på et senere tidspunkt, være en tilslutningsomkostning på 2.995 kr., hvortil kommer prisen for internetadgang i 6 måneder, i alt 1.194 kr., hvilket giver en samlet pris på 4.189 kr. som kan sammenlignes med den samlede omkostning på 1.194 kr. som det vil koste i første runde, og altså væsentlig mere.
 • Ønsker man efter de 6 måneder ikke at fortsætte med sit Fibia abonnement, har man stadig indlagt fibernet i sommerhuset og det forventes at man senere frit kan vælge blandt andre udbydere. Dog er det vores forventning at prisen for internet fra Fibia altid vil være konkurrencedygtig, idet Fibia selvfølgelig ikke vil investere i at grave fibernet ned, for derefter at miste kunderne til alternative internetudbydere.
 • Ønsker man at bruge sin fibernet-installation til TV, kan dette selvfølgelig også lade sig gøre. Streaming af TV signaler (f.eks. DR, TV2 Play, HBO Nordic, Netflix o.lign.) kan umiddelbart lade sig gøre, mens TV signaler/boks kan tilkøbes fra Waoo. Waoo/Viasat lille pakke kommer til at koste 149,- pr. måned. Senere – formentlig om nogle år – forventer vi at man kan købe sin TV-pakke fra andre udbydere, men streaming er som udgangspunkt muligt lige fra starten.
 • Næste skridt:
  • Hver enkelt grundejer vil snarest modtage en e-mail med link til en tilmeldingsblanket, som hver grundejer selv skal returnere til Fibia, hvis man ønsker tilslutning til fibernet. Husk også at orienter Grundejerforeningen her
  • Din tilmelding inden den 31. december 2017 er afgørende for at der kan etableres en billig fibernets løsning med høj hastighed i Gnaverhaven
  • Såfremt minimum 40 % af de bebyggede parceller har tilmeldt sig senest 31. december 2017, vil Fibia etablere fibernettet med forventet ibrugtagning per 1. juni 2018
 • Link til:
Udgivet i Ikke kategoriseret | En kommentar